Износът на електромобили и хибриди на ЕС е бил за 23 млрд. евро през м.г.

Това е ръст с почти 800 процента спрямо 2017 г., сочат данни на Евростат

,
Зареждане електромобил Италия

iStock

Е лектрическите автомобили са важна част от енергийния преход. Те стават все по-популярни, като международната търговия с хибридни автомобили (както обикновени, така и плъгин) и изцяло електрически автомобили постоянно нараства, съобщава европейската статистическа служба Евростат.

През 2021 г. страните членки на ЕС са похарчили 11,8 милиарда евро за вноса на обикновени хибриди (41% от общия внос извън ЕС на хибридни и електрически автомобили), 11,4 милиарда евро за електромобили (39 на сто) и 5,9 милиарда за “плъг-ин” хибриди (20%). За всичките три категории автомобили стойността на вноса е била по-малка от съответната стойност на износа от ЕС.

Износът на обикновени хибриди е струвал 22,9 милиарда евро, което е над половината от общия износ извън ЕС на хибридни и електрически автомобили (55 процента), този на изцяло електрически е възлязъл на 12,3 милиарда евро (29 на сто), а на плъгин хибриди е бил на стойност 6,8 млрд. евро (16%).

В стойностно изражение общият износ извън ЕС на хибридни и електрически автомобили през 2021 г. е бил за 42 милиарда евро, което е растеж с почти 800 на сто спрямо 2017 г. (4,7 милиарда евро). Стойността на общия внос се е увеличила с над 400 процента от 5,6 млрд. евро през 2017 г. до 29 млрд. евро през 2021 г.

Стойността на вноса на обикновени хибриди в ЕС се е повишила със 165 на сто през 2021 г. спрямо 2017 г. (11,8 милиарда евро през 2021 г. спрямо 4,5 млрд. евро през 2017 г.).

През същия период стойността на вноса на хибридни автомобили се е увеличил с почти 800% (5,9 милиарда евро спрямо 0,67 млрд. евро), а на електрически возила е скочила с 2400 на сто (11,4 млрд. евро спрямо 0,46 млрд. евро).

При износа най-големият растеж е отчетен при обикновените хибриди: през 2021 г. той се е увеличил с над 5000 на сто спрямо 2017 г. (22,9 млрд. евро през 2021 г. спрямо 1,6 млрд. евро), а на “плъг-ин” хибридите е нараснал със 150 на сто (6,8 милиарда евро спрямо 2,7 млрд. евро).

Европейски съюз Европа търговия електрически автомобили хибриди