Огромните усилия, които остават скрити и неоценени

У нас съдът разреши на „Брикел” да продължи да трови хора и природа, но отговорните харчат милиарди, за да постигнат СО2-неутралитет. Това остава скрито от погледите и силно недооценено от клиентите

Пламен Георгиев,
BMW рециклиране

, BMW

До 10 000 превозни средства BMW, MINI, Rolls Royce и BMW Motorrad се рециклират всяка година в центъра за рециклиране и разглобяване на BMW Group в Унтершлайсхайм близо до Мюнхен.

К огато в България заговориш за екология, хората започват да те гледат странно и да контрират с доводи, които, макар и резонни, нямат нищо общо с екологията. Защото, да, бедността ни е затворила очите за факти като този, че ледниците се топят с невиждани темпове. Но кой у нас ти мисли за бъдещето! Важно настоящето, в бъдеще да става каквото ще.

Но с подобно мислене човечеството е загубено. Автомобилните компании, нарочени за едни от най-замърсяващите, правят всичко възможно, за да постигнат климатична неутралност. BMW е една от тях. Амбициозните цели на компанията са за намаляване на емисиите CO2 до 2030 г. по цялата верига на стойността в сравнение с 2019 г. с 40 % на автомобил.

Автомобилите на BMW Group вече се произвеждат от средно близо 30% рециклирани и повторно използвани материали, така наречените вторични материали. С подхода „Secondary First“ в бъдеще тази стойност ще бъде увеличена до 50%.

До 2030 г. поне всеки втори автомобил, продаден от BMW Group, трябва да бъде напълно електрически. BMW Group иска да намали емисиите на CO2 във фазата на използване на автомобила с 50 % до 2030 г. в сравнение с 2019 г.

Не само това, до края на десетилетието BMW Group иска да намали емисиите на CO2 във веригата за доставки с 20% в сравнение с 2019 г., а в производството с цели 80%.

Как ще бъдат постигнати тези цифри? Мюнхенският концерн си постави за цел да изгради най-устойчивата верига за доставки в цялата автомобилна индустрия.

BMW Group вече е сключила повече от 400 договори със своите доставчици, в които е договорено използването на 100% зелена електроенергия. Освен производителите на акумулаторни клетки, това включва например и доставчиците на алуминий. От февруари 2021 г. BMW Group закупува алуминий от Обединените арабски емирства, за чието производство се използва електричество от слънчева енергия. След 2024 г. всички алуминиеви джанти на BMW и MINI ще се произвеждат изключително с помощта на зелена електроенергия. От 2025 г. нататък BMW Group ще купува стомана с намалени емисии на CO2, която не се произвежда от изкопаеми суровини като въглища, а на базата на природен газ или водород и зелено електричество. По този начин емисиите на CO2 за тази стомана могат да бъдат намалени с до 95%.

За да намали допълнително добива на суровини и вредните емисии, BMW Group разчита на значително увеличаване на дела на вторичните материали в своите автомобили.

До 10 000 превозни средства BMW, MINI, Rolls Royce и BMW Motorrad се рециклират всяка година в центъра за рециклиране и разглобяване (ROZ) на BMW Group в Унтершлайсхайм близо до Мюнхен. Те се разглобяват в стандартизиран процес, като акцентът е върху идентифицирането на повторно използваеми компоненти и материали, които са подходящи за рециклиране.

Идеята за кръгова икономика оказва влияние и върху производствените процеси. BMW Group е наложила затворени цикли за стомана и алуминий между своите производствени обекти и доставчици. В резултат на това около 70% от стоманените отпадъци от пресовите инсталации и алуминиевите остатъци се използват повторно чрез директна кръгова икономика. В най-големия европейски завод на BMW Group в Динголфинг през 2021 г. са генерирани само около 580 грама остатъчни отпадъци на произведен автомобил.

BMW рециклиране кръгова икономика СО2 неутралитет екология