Докато в Гърция се действа, в България сме на стъпка предложения

Подготвя се „Визия за устойчива мобилност на България 2035", но реалните стъпки за евентуалната й реализация са в ръцете на парламента, който очевидно скоро ще спре работа предвид задаващите се нови избори.

електромобили

Newspress

Т ези дни стана ясно, че Гърция ще увеличи субсидиите за сметките за електроенергия на стойност над 1,1 милиарда евро през август, за да подкрепи домакинствата и бизнеса на фона на скока в цените на енергията.

От днес в Гърция започват да се приемат заявления за субсидиране покупката на електромобил по втората част от програмата I Move Electricity, която предвижда 30% отстъпка при покупката на електромобил от цената на дребно преди данъците, но не повече от 8000 евро.

Къде сме ние?

Ние сме на подготовка на "Визия за устойчива мобилност на България 2035" с акцент върху електрическата мобилност, съобщава БТА.

Какво значи това? Цел на комисията е да реализира Реформа 5: "Електрическа мобилност" по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) - за да се стимулира развитието на транспорт с нулеви и ниски емисии в България, да се осигурят стимули за използването на превозни средства с нулеви емисии и да се разработи широка мрежа от инфраструктура за алтернативни горива (електрически зарядни станции).

В резултат на реформата трябва да бъдат инсталирани 10 000 електрически зарядни станции на цялата територия на България, броят на регистрираните в държавата превозни средства с нулеви емисии (нови или употребявани автомобили) трябва да достигне общо 30 000 и трябва да бъдат въведени зони с ниски емисии в най-големите и най-замърсените градове на държавата.

Всичко това сме писали и коментирали. И всичко е супер пожелателно. Похвалното е, че се работи в тази посока. Проблемното е какво пише в saveti.government.bg.

Пише, че първото заседание на КУМ (Комисия за устойчива мобилност) се е провело на 20 юни, което е чудесно. На него би трябвало да се е обсъдил общ подход за иницииране и прилагане на цялостна дългосрочна визия за устойчива национална и градска електромобилност до Q3/2022.

Проблемът е, че „КСЕЗС (Консултативен съвет за Европейската зелена сделка) ще трябва да одобри на свое заседание на 16.09.2022 и инициирането на нов Закон за развитие и насърчаване на електрическата мобилност, който парламентът трябва да приеме до Q4/2022.”

Но предвид политическата обстановка и разпускане на този парламент, служебно правителство, избори, нов парламент…, няма как този проектозакон да бъде приет. Това значи, че отново тази тема ще бъде изтласкана някъде в миманса, а задаващата се зима ще направи така, че тази тема да се обсъжда (евентуално) в топлите месеци на следващата година (дано), ако тогава не влезем в спиралата на нови избори.

Да се надяваме, че това е най-черният сценарий, който няма да се сбъдне и разговорите по визията за устойчива мобилност започнат, защото на думи и план те изглеждат обещаващи, разработени от индустриален клъстер "Електромобили" (ИКЕМ) и Българска стопанска камара.

зарядни станции електрическа мобилност Комиися за устойчива мобилност КУМ България субсидии електромобили в България Визия за устойчива мобилност на България ИКЕМ