Еколози твърдят, че е-горивата не могат да спасят ДВГ

Те смятат, че е-горивата ще могат да захранват само 2% от автомобилите в Европа до 2035 г.

Пламен Георгиев,
Porsche синтетични горива

Porsche

П рез 2035 г. в Европейския съюз ще влезе в сила забраната за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене. Това притеснява абсолютно всички – и производители, и потребители, - затова и компаниите търсят изход от ситуацията. Една такава възможност са синтетичните горива, които могат да удължат живота на двигателя с вътрешно горене. Но ново проучване предполага, че този вид гориво е неспособно да захранва много автомобили.

Анализ на екологичната неправителствена организация Transport & Environment смята, че производителите на е-горива в Европа ще могат да захранват едва 2% от автомобилите в Европа към 2035 г. Това са само 5 млн. коли от 287 млн., които се очаква да се движат по пътищата тогава.

Е-горивата се представят като въглеродно-неутрален начин за удължаване живота на ДВГ,” казва Йоан Гимберт, анализатор на Transport & Environment. “Но собствениците данни на индустрията показват, че тези горива ще са достатъчни само за малка част от колите на пътя. Законодателите трябва да затворят вратата за този Троянски кон за индустрията с изкопаеми горива.”

Този анализ се базира на база данни от всички доставчици на е-горива в Европа, а не само на тези, които произвеждат горивото чрез зелена електроенергия. Иначе броят на автомобилите, които биха се задвижвали с е-горива, произведени с чиста електроенергия би бил много по-малък.

Еколозите твърдят, че ще е нереалистично Европа да очаква да произвежда СО2 неутрални е-горива в обем, достатъчно голям да захранва целия автопарк. T&E дори допуска, че този вид гориво може да забави опита за декарбонизация на развиващите се държави.

“В Европа е-горивата за автомобилите биха погълнали електроенергията от възобновяеми източници, необходима за останалата част от икономиката,” коментира Гимберт. „Наивно е да се предположи, че развиващите се държави, част от които изпитват недостиг на електричество за основните им нужди, биха изразходвали зелената енергия за е-горива, за да отговорят на корпоративните интереси на производителите на двигатели.”

Еколозите не спират с това, тъй като смятат, че автомобили на е-гориво замърсяват повече от електромобилите. Предвижданията на T&E са, че до 2030 г. електромобилите ще отделят 53% по-малко CO2 през целия си жизнен цикъл спрямо автомобилите на е-горива. Нещо повече, синтетичните горива отделят толкова NOx (субстанцията, която навлече на главата на Volkswagen прословутия „Дизелгейт”), колкото изкопаемите горива.

Синтетичните горива, произвеждани в Европа трябва да се насочат към самолети и кораби, повечето от които не могат да използват батерии,” завършва Гимберт.

еколози Transport and Environment синтетични горива е-горива