Stellantis започва с директните продажби в 4 страни, останалите ще последват постепенно

Това е моделът “агенция”, при който дилърите ще имат друга роля

,
Stellantis

Stellantis

П о-рано тази година ви информирахме как големи производители като Mercerdes, BMW и Stellantis така смятат да реорганизират бизнеса си, че да въведат т.нар. “директни” продажби (тип “агенция”).

При тях дилърствата стават излишни или поне ще имат друга роля, не да търгуват коли. Да, покрай всичко останало, което се трансформира в автомобилния бизнес, това също се променя, защото компаниите търсят всякакви начини да спестяват разходи и увеличават приходи.

Stellantis заяви, че ще започне да реорганизира своята европейска дилърска мрежа през юли следващата година, като започне от Австрия, Белгия, Люксембург и Холандия.

Останалата част от Европа постепенно ще последва прилагането на новата схема за търговия“, каза обединяващият 14 марки концерн в изявление до медиите.

Това означава прекратяване всички текущи договори за продажба и услуги с европейски дилъри за всичките 14 марки от юни 2023 г.

Планът предвижда производителите да поемат повече контрол върху продажбите и цените. Докато дилърите се фокусират върху доставките и обслужването, като вече не действат като договорен партньор на клиента.

Уве Хохгешурц, главен оперативен директор на Stellantis за Европа, каза, че групата има за цел да насърчи „устойчив“ модел на дистрибуция и всички заинтересовани страни ще се възползват от него.

Stellantis каза още, че е провела сравнителна икономическа симулация, показваща, че при новия модел на дистрибуция дилърите ще се радват на „най-малка еквивалентна доходност“ и намалено излагане на рискове.

Говорител на компанията добави, че лекотоварните автомобили на марките на Stellantis ще влязат в новата дистрибуторска структура от 1 януари 2024 г.

дилъри директни продажби агенция продажба нови автомобили Stellantis