Зарядни станции на всеки 60 км основни пътища в ЕС до 2026 г.

Тяхната полезна мощност трябва да е 400 киловата. И 600 кВ до 2028 г. България е длъжна да направи това на АМ “Тракия”

електромобили зарядна станция

iStock

Д о 2026 г. на всеки поне 60 км по Трансевропейската транспортна мрежа (ТТМ) трябва да има зарядни станции с мощност от най-малко 400 киловата. За това се договориха Европейският парламент и шведското председателство на ЕС.

Част от ТТМ в България е магистрала “Тракия”. Полезната мощност на мрежата трябва да се увеличи до 600 кВ до 2028 г.

Изискването за зарядни станция за камиони и автобуси е да са на всеки 120 км, като те трябва да бъдат инсталирани на поне половината от главните пътища в ЕС до 2028 г. и с изходна мощност от 1400 кВ до 2800 кВ в зависимост от пътя, гласи още споразумението между двете страни.

Изключения ще се прилагат за най-отдалечените региони, острови и пътища с много оскъден трафик. Преговарящите също така се съгласиха за разполагане на водородни зареждащи станции по ТТМ поне на всеки 200 км до 2031 г.

Всичко това поставя задължения на страните членки на ЕС, като те трябва да представят национални планове за постигане на постигане на целите.

Потребителите на алтервнативни автомобили ще трябва да могат да плащат лесно и удобно в пунктовете за зареждане - с разплащателни карти, безконтактни устройства или в определени случаи с QR код.

Цената ще се показва на кВч - на минута/сесия или на кг, “да бъде разумна, лесно и ясно сравнима, прозрачна и недискриминационна”, гласи буквално текстът, разпространен от шведското председателство.

Евродепутатите гарантират, че Комисията ще създаде „база данни“ на ЕС с данни за алтернативните автомобили до 2027 г., за да предостави на потребителите информация за наличността, времето за изчакване или цените на различни станции.

Швеция Европейски парламент магистрала Тракия Европейски съюз Европа зарядна инфраструктура зарядни станции