Кои автомобили замърсяват най-много?

автомобили софия

Любомир Спиров, БГНЕС

Т ранспортният сектор е на второ място като източник на замърсяване в градовете – след битовото отопление, сочат данни на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 

Експерти от ведомството обясняват, че от четирите вида предлагани у нас автомобилни горива

най-замърсяващ е дизелът – поради съдържанието на сажди и полиароматни въглеводороди в емисиите от изгарянето му. 

На второ място е автомобилният бензин, който съдържа бензен и летливи органични съединения. 

На трето място са втечнените въглеводородни газове (пропан-бутан), които съдържат летливи органични съединения. 

Най-чистото гориво от екологична гледна точка е природният газ. 

Асоциацията на европейските автомобилни производители отчита 5,2-процентов ръст в продажбите на нови коли у нас, но автомобилният парк в България е силно остарял, което се отразява зле на околната среда.

Най-многобройни са автомобилите над 20 години – 1 475 443,

при общ брой на регистрираните превозни средства у нас към 1 юли м.г общо 3 769 117. 

Автомобилите между 15 и 20 г. в страната са 1 104 166.

Превозните средства между 11 и 15 години са 652 346, а тези на възраст между 6 и 10 години са 403 191.

Автомобилите до пет години са едва 133 941. 

От общия брой на регистрираните в страната превозни средства към 1 юли 2014 г. леките автомобили са 2 972 770. От тях с електрически двигатели се движат 81 коли, а с биогориво – пет. 

Най-много у нас се карат бензинови леки коли – 1 752 690, следвани от колите на дизел – 1 001 141,

сочи обобщена информация на МВР. Регистрирани автомобили с бензинови двигатели, които ползват и газ са 153 998. Фабрично само с газ са регистрирани 146 автомобила. 

Хибридите са малко над 700, на бензин и природен газ се движат 8 953 коли, а само с природен газ са 713 автомобила, сочи още справката на МВР. 

Измерванията на Изпълнителната агенция по околна среда в края на септември 2014 г. , извършени по повод на Деня без автомобили, доказват, че липсата на автомобилен трафик води до значително по-чист въздух. 

В Деня без автомобили на столичния площад „Княз Александър I“ бяха регистрирани до 2,2 пъти по-ниски концентрации на фини прахови частици, до пет пъти по-ниски нива на серен диоксид, двойно по-ниски нива на въглероден оксид и до 2,5 пъти по-ниски равнища на азотен диоксид, в сравнение с ден с неограничен трафик. 

Източник на статията: Vesti.bg

замърсяване автомобили