Кардинално: хващат те пиян или с висока скорост, забраняват ти да караш в ЕС

Тежките пътнотранспортни нарушения, като например прекомерното превишаване на скоростта или шофирането в нетрезво състояние, трябва да доведат до лишение от правото на управление в целия ЕС

Пламен Георгиев,
дрегер

iStock

С итуацията сега е така, че ако водач загуби свидетелството си за управление след пътнотранспортно нарушение в държава от ЕС, различна от тази, която е издала свидетелството, в повечето случаи санкцията ще се прилага само в държавата, в която е извършено нарушението, и няма ограничения в останалата част на ЕС.

В Европарламента бе гласуван проектозакон, който предвижда забрана за правоуправление на територията на ЕС, ако бъдеш санкциониран за тежко нарушение в която и да е страна-членка на Съюза. Така, ако караш пил, дрогиран или те хванат с много голямо превишение на скоростта, съответното наказание трябва да важи за цялата територия на ЕС.

Евродепутатите предлагат към списъка на тежките пътнотранспортни нарушения, като шофиране в нетрезво състояние или пътнотранспортно произшествие със смъртни случаи, да се добави шофиране без валидно свидетелство за управление, което би довело до обмен на информация относно решението, засягащо правото на управление.

Шофирането с 50 км/ч по-бързо от ограничението на скоростта също е едно от тежките пътнотранспортни нарушения, които могат да доведат до такова решение. Евродепутатите определиха по-ниска граница на скоростта за жилищните райони, което означава, че шофирането над ограничението на скоростта с 30 км/ч по тези пътища може да доведе до загуба на шофьорска книжка или временното ѝ ограничаване.

За да се гарантира, че временното ограничаване или отнемане на свидетелство за управление на чуждестранно лице се прилага във всички държави от ЕС, новите правила изискват даденото решение да бъде предадено на държавата членка, която е издала свидетелството за управление.

Проектът за правила относно действието в целия Съюз на определени решения, засягащи правото на управление беше приет с 372 гласа „за“, 220 „против“ и 43 „въздържал се“. Новият Парламент, който ще бъде избран през юни 2024 г., ще продължи работата по този закон.

ПТП нарушения война по пътищата Европейски съюз