Как да изпращаме локацията си до близките, когато приключим пътуването

За повече сигурност и по-добра комуникация

Мартин Дешев,
Apple CarPlay

Apple

„Обади се като пристигнеш“ – това е фраза, която е придружена с любов и загриженост. За по-младите обаче е досадно. А пък за някои по-възрастни, ами… просто забравяме, улисани в бързината да свършим работата, за която сме тръгнали.

Е, сещаме се, по някое време, но вече сме поизпотили близкия човек, който има представа кога ще пристигнем, но не получава обаждане или съобщение. А пък не смее да се обади, за да не ни притеснява.

Има начин да спестим притесненията, особено ако използваме iPhone, съобщава autoevolution. С малък трик може да се направи така, че iPhone да изпраща автоматично локацията си до избран контакт, когато пристигнем.

За целта трябва да се използва приложението Shortcuts, което е внедрено в iPhone. Чрез него може да се направят „преки пътища“ за различни задачи и приложения, както и те да се автоматизират. За целта са нужни iPhone и кола с Bluetooth и CarPlay. Ето и стъпките:

Първо, трябва да се пусне приложението Shortcuts и да се натисне знака +, за да се създаде нов пряк път (инструкция). Следващата стъпка е определяне на действията. Чрез търсачката трябва да се въведе всяко действие, за по-лесно, отколкото да се търси в списъка.

Първо се въвежда Get current location и се избира като действие. Трябва да се избере какво да се изпрати. Най-добре е Apple Maps URL адрес от опциите. Може да е и координати или друго, но това ще е най-прегледно. Следва въвеждане на Send. Избира се опцията се изпращане и от списъка – приложението и контактът, на който да се изпратят данните. Натиснете и стрелката, за да махнете опцията Show When Run – така няма да се показва заявка за разрешение всеки път, а всичко ще става автоматично.

Инструкцията е готова, като се запаметява с бутона Done. Сега трябва да се автоматизира. За целта трябва да се избере бутонът Automation. След това се натиска +-ът в горния ъгъл на дисплея. В търсачката се въвежда CarPlay.

Избира се опцията за CarPlay от резултатите. Натиска се върху нея и се избира Disconnects и Run Immediately.

След това в търсачката се въвежда Send location. В нея ще се появи като резултат току-що създадената инструкция. Последната задача е да се махне отметката пред Notify when run, за да не иска разрешение всеки път.

Това е. Сега би трябвало всеки път, когато iPhone бъде свързан с CarPlay, след като човек пристигне и изключи колата и съответно връзката с CarPlay, телефонът автоматично да изпрати съобщение с местоположението до избрания контакт.

коли автомобили технологии