На опашката сме в Европа по електрификация на автопарка

Богатите нации (очаквано) са напред, бедните (още по-очаквано) – отзад

Пламен Георгиев,
Mercedes Benz EQS 450

, CarMarket.bg

Mercedes-Benz EQS 450+

Е лектрическите автомобили са много по-скъпи при покупка спрямо конвенционалните модели. Затова не е изненада, че богатите хората са тези, които купуват електрически автомобили.

Ново проучване на European Automobile Manufacturer Association (ACEA) показва с цифри къде навлизането на електрически зареждащи се автомобили (ECV) е най-голямо. Под това определение попадат електрическите автомобили и плъг-ин хибридите. През 2022 г. те държат 21,6% пазарен дял в ЕС, но в различните държави от Съюза се заелязват големи отклонения.

В страни като Гърция, Италия, Полша и Хърватска, където годишният нетен доход е около €13 000, на ECV се падат около 9% от пазара на нови автомобили.

В България и Словакия, където средният годишен нетен доход е съответно 7272 и 10 985 евро, делът на продадените ECV (електромобили и плъг-ин хибриди) през 2022 г. е едва 4,0 и 3,7%. Третата страна в този анти Топ 3 е Чехия (13 836 евро, 3,9%).

Точно обратно е положението в Северна Европа, където годишният нетен доход на човек надхвърля €32 000. Там процентът на продадените ECV е над 30. Отличник е Швеция с цели 56,1% при доход от €35 486. Най-голям доход има в Нидерландия, следвана от Дания. Там хората се радват съответно на 40 312 евро нетен (среден) годишен доход и 39 274 евро. Процентите са съответно 34,5 и 38,6.

България ACEA електромобили електрификация