Кой е с най-много коли в Европа

Кой е с най много коли в Европа

, Автопрес 2001

Кой е с най-много коли в Европа

Нивото на насищане с автомобили в Европа расте непрекъснато.

Според изследване на Австрийския автомобилния съюз, най-много коли на глава от населението има в Люксембург и Италия, където на 1000 жители се падат по 610 автомобила.

Веднага след тях се нареждат островните държави Кипър (580 коли на 1000 души) и Малта (575/1000) - може би защото там железопътният транспорт не съществува като сериозна алтернатива.

Най-нисък е показателят в Румъния, където на 1000 души са регистрирани 210 автомобила.

В самата Австрия през последните 15 години прирастът на автомобилите е бил четири пъти по-висок от този на населението.

Това се дължи най-вече на изпразването на градовете по посока на крайградските комплекси, които остават встрани от обществените транспортни комуникации, а това от своя страна налага семействата да държат по два-три автомобила в дворовете си.

Интересен момент е, че нарастването на благосъстоянието на дадена страна не води автоматично към нарастване броя на автомобилите.

Пример за това е Дания, където на 1000 жители има едва 385 леки коли.

Подобна е картината в Швеция - 462 автомобила, както и в Холандия - 463.

Източник на статията: Vesti.bg

Европа автомобили