Днес е „Световен ден на пчелата”, Lamborghini също празнува

Италианският производител провежда проучване върху пчелите и влиянието им върху емисиите СО2.

Lamborghini мед пчели кошери

Newspress / Lamborghini

А йнщайн е казал: "Ако изчезнат пчелите, човечеството има 4 години, преди да изчезне.". Вероятно звучи много силно, но в това твърдение има огромна доза истина. Lamborghini споделя това мнение, затова отглежда популация от 600 000 пчели, като провежда сериозно проучване за влиянието на пчелите върху нивата на емисиите СО2 в района около главния офис на компанията в Санта Агата Болонезе.

С 13 кошера, създадени в пчелина на Lamborghini Park, около 120 000 от пчелите се хранят и осигуряват данни по програмата за биомониторинг на околната среда на компанията, стартирана през 2016 г. като част от ангажимента й за опазване на екосистемата.

Чрез партньорството си с Audi Environmental Foundation, миналата година Lamborghini създава нови „технологични“ кошери, включващи инструменти за измерване на вътрешна и външна температура, влажност и скорост на вятъра. Те съдържат и електронни везни за претегляне на кошера, за да следят дистанционно дали пчелите събират достатъчно нектар и прашец и дали популацията расте в съответствие с очакванията.

Един от кошерите има и две камери, една вътрешна и една външна, които заснемат достъпа до кошера и показват дали пчелите работят нормално. Вторият кошер има електронен брояч на пчелите и чертае графики, които сравняват измерените данни с броя на пчелите, влизащи и излизащи от кошера. Тази информация помага на изследователите да разберат как изменението на климата може да повлияе на развитието на пчелните семейства и дава възможност да се предприемат навременни действия за поддържането им в необичайни сезони. Дългата суша от 2021 г. например намали годишното производство на пчелина с около 100 кг мед.

От анализите на кошерните матрици Automobili Lamborghini, в сътрудничество с учени може да открива широк спектър от замърсители: от пестициди, използвани в селското стопанство и зелени площи, до тежки метали, полициклични ароматни въглеводороди, диоксини и много други.

Пчелите са на почит в рамките на Volkswagen Group, под чиято шапка са Lambo и Porsche. Последната отглеждаше около 3 млн. пчели (към 2018 г.), от които годишно „вади” около тон мед.

любопитно автомобили кошери мед пчели Lamborghini