Renault ускорява ударно електрификацията на гамата си

Renault Zoe електромобили

, Renault

Renault Zoe

В допълнение към поетите ангажименти за електрификация, според които до 2025 г. 65% и до 2030 г. – 90% от продажбите на марката Renault в Европа ще бъдат на електрически автомобили, Групата се стреми да постигне въглероден неутралитет в Европа през 2040 г. и в целия свят през 2050 г.

От 2005 г. насам Групата се ангажира да намали въздействието на своите автомобили върху околната среда през целия им жизнен цикъл и засилва усилията си да постигне въглероден неутралитет с измерими цели за 2025 и 2030 г.*. Новите инициативи за екологичен преход включват:

Групата се ангажира да намали своя въглероден отпечатък чрез фокусиране на усилията върху шест компонента (стомана, алуминий, полимери, електроника, гуми и стъкло), които понастоящем представляват 90% от въглеродния отпечатък. Ще бъде въведено ценообразуване на въглерода, за да се насърчи по-устойчивото производство в цялата екосистема. До 2030 г. Групата се стреми да намали въглеродния отпечатък, свързан с нейните покупки, с 30% (като CO2 на кг материал).

Лансирането на R5, произвеждано във Франция с безвъглеродна енергия, през 2025 г. ще включва по-устойчиви батерии, които се възползват от намален въглероден отпечатък от поне 20% (в сравнение със ZOE през 2020 г.). Отвъд тази една цел, Групата работи за осигуряване на отговорно и устойчиво снабдяване с минерали. Това е успоредно с партньорството с Veolia и Solvay за рециклиране на метали, намиращи се в батерии в затворен цикъл (кобалт, никел, литий и други).

По отношение на производството, Групата се стреми да намали емисиите от съоръжения с 50% в световен мащаб (в сравнение с 2019 г.). За да постигне тази цел, компанията ще инвестира 20 милиона евро в своите индустриални съоръжения, като по този начин ще генерира спестявания до 90 милиона евро, чрез намалени сметки за енергия и избегнати санкции за излишни емисии. Съоръженията на Electro-Northpole ще бъдат въглеродно неутрални до 2025 г., а останалите съоръжения в Европа ще последват примера до 2030 г.

Демонтажът на автомобили и рециклирането на части, включително батерии, в Re-Factory във Флан и дъщерните дружества на Renault Environment ще генерират над 1 млрд. евро продажби до 2030 г.

Bosch атакува ЕС за фиксацията върху е-колите

Mercedes продължава ударно: новият EQB с пробег до 478 км

Toyota тества ДВГ на водород

Източник на статията: Vesti.bg

електромобили електрификация Renaulution Renault