Прогноза: 135 000 електромобила в България след 5 години

Това е 4 процента дял, за тях ще са нужни поне 20 хиляди публични зарядни станции

Валентин Маринов,
Електромобили станции зареждане

iStock

Е лектромобилите в България ще заемат дял от 4 процента след пет години - или 135 000. Прогнозата бе направена на втората февруарска среща на браншови организации, свързани с ЕV бизнеса и неговата инфраструктура, предаде БТА.

Те ще се нуждаят от база от зареждащи станции, посочиха Ханс Хоуф от "Буллчардж" и Едвин Витвоет от JIBE. За зареждането им ще са нужни 20 000 публични зарядни станции, освен частните.

Вчера на първата среща бе посочено, че трябва да са 10 000.

При среден пробег от 15 километра на ден на автомобил ще се изминават малко над 62 милиона километра на месец. При средно потребление от 18 киловатчаса за 100 километра пробег консумацията на ток ще е 11,173 мегаватчаса на месец, са изчислили в "Буллчардж".

Според експертите ще се увеличава и делът на хибридните автомобили.

"Буллчардж" е член на Националната браншова организация Индустриален клъстер "Електромобили" (ИКЕМ). Компанията изгражда и мрежа от партньорства в амбицията си за национална зарядна инфраструктура, като част от европейска мрежа за зареждане на електрически автомобили.

Инициатива на "Буллчардж" е да организира ежемесечни работни срещи на партньорите, на които да се дискутира напредъкът на мрежата, да се търсят общи решения и бизнес възможности.

В същото време, според прогнозата на експертите на Електроенергийнният системен оператор (ЕСО), до 2030 г. електромобилите у нас ще достигнат 200 000, а за покриване на годишното им електропотребление ще са необходими 600 000 мегаватчаса електроенергия.

Разчетите на ЕСО предвиждат до 2040 г. електрическите автомобили вече да са 2 милиона с годишно електропотребление от близо 6 000 000 мегаватчаса, а през 2050 г. техният брой да достигне 3 500 000, за захранването на които годишно ще са необходими над 10 000 000 мегаватчаса ел. енергия.

В момента автомобилният парк в България потребява течни горива, чийто еквивалент в електроенергия е 45 млн. мегаватчаса. Масовото навлизане на електрическите превозни средства до 2050 година ще намали три пъти консумираната енергия в транспорта.

БТА

браншови организации среща на С40 България Evija зареждане станции за зареждане на EV електромобилите