До 5 г. - 10 000 станции за EV от възобновяеми източници в България

Очаква се до 2030 г. електромобилите в България да достигнат 200 хиляди, а до 2040-а - 2 милиона

Валентин Маринов,
EV station charging

iStock

Д о пет години на територията на цяла България трябва да бъдат изградени 10 000 станции за зареждане на електромобили от възобновяеми източници.

Това е една от точките в Меморандум за сътрудничество, подписан от няколко организации, свързани с икономиката, общинската власт, електромобилите и тяхната инфраструктура в страната ни, предаде БТА от днешната им среща.

Те са: Електроенергийният системен оператор (ЕСО), Националното сдружение на общините в Република България, Българската браншова камара на енергетиците, Българската асоциация Електрически превозни средства, Индустриален клъстер "Електромобили" и Асоциацията на собствениците на електромобили в България.

Документът е отправна точка за бъдещо сътрудничество между страните за изграждане до края на 2025 г. на адекватна инфраструктура от зарядни станции. ЕСО ще осигури достъп за присъединяване на изградените станции до своята електропреносна мрежа.

ЕСО стопанисва 297 подстанции, което осигурява възможност зарядната инфраструктура да бъде с национален обхват. Предвижда се изграждане на бавни и бързи зарядни станции, които да обслужват леките електромобили, обществения и тежкотоварния електрически транспорт.

Споразумението отчита очакваното масово навлизане на електрическите превозни средства в периода от 2030 до 2040 г. Прогнозата на експертите на ЕСО сочи, че до 2030 г. електромобилите у нас ще достигнат 200 000, а за покриване на годишното им електропотребление ще са необходими 600 000 мегаватчаса електроенергия.

Разчетите на ЕСО предвиждат до 2040 г. електрическите автомобили в България вече да са 2 милиона с годишно електропотребление от близо 6 000 000  мегаватчаса, а през 2050 г. техният брой да достигне 3 500 000, за захранването на които годишно ще са необходими над 10 000 000 мегаватчаса ел. енергия.

В момента автомобилният парк в България потребява течни горива, чийто еквивалент в електроенергия е 45 млн. мегаватчаса. Масовото навлизане на електрическите превозни средства до 2050 година ще намали три пъти консумираната енергия в транспорта.

Националната зарядна инфраструктура ще допринесе за оползотворяването на електроенергията от възобновяеми източници и развитието на екологичния транспорт на територията на цялата страна, включително и в отдалечените от главните пътни артерии населени места, се посочва още в съобщението.

БТА

момерандум Evija станции за зареждане на EV електромобилите