България с последно предупреждение от ЕК заради пропуски за EV

Касае се за обществени поръчки за електромобили и хибриди. Страната ни има два месеца да се поправи

България ЕС знамена

iStock

Б ългария е с "последно предупреждение" за съдебна процедура и потенциални санкции от Европейската комисия заради това, че не е съобщила какви мерки предвижда за въвеждане в националното законодателство на правилата на ЕС за обществените поръчки за чисти превозни средства.

Това съобщава ЕК по решение на процедури за нарушения. Страната ни е в компанията на Кипър, Чехия, Унгария и Швеция.

Преведено на разбираем език, от текста става ясно, че това е втори етап на процедура за нарушение, т. нар. “мотивирано становище”. А щом е втори етап, е “последно предупреждение”, след което случаят се отнася към съда на ЕС в Люксембург. В подобни казуси той много често отсъжда глоби и други санкци.

България е имала време да отговори, но ЕК не приема този отговор. Сега на правителството ни са дадени два месеца, за да изпълни изискването и да уведоми комисията за това.

Проверка на carmarket.bg показа, че става въпрос за европейското законодателство за екологично чист транспорт. В конкретния случай обществени поръчки за електромобили, хибриди... А също така за инфраструктура за зарядни станции.

Пак поднесено максимално смилаемо: държавата ни не е направила необходимото да съобрази законодателството с това на ЕС по този параграф. Касае се например за обществени поръчки за подмяна на автомобилния парк на компании с коли с нулеви или малки въглеродни емисии. Нито пък е заявила стратегия по въпроса.

А България е порицана също така по отношение на енергетика и климат, и цифрова икономика. По всички тези параграфи може да понесе глоби и други санкции.

Ето пълният текст на съобщението:

Автомобилен транспорт: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ, КИПЪР, ЧЕХИЯ, УНГАРИЯ и ШВЕЦИЯ да транспонират правилата относно целите за чисти превозни средства

Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища на  България  (INFR(2021)0378),  Кипър (INFR(2021)0386), Чехия INFR(2021)0393), Унгария (INFR(2021)0437) и Швеция (INFR(2021)0501) за това, че не са съобщили своите национални мерки за транспониране на правилата на ЕС за обществените поръчки за чисти превозни средства (Директива (ЕС) 2019/1161). В Директивата за чистите превозни средства се определят национални цели за обществените поръчки за чисти превозни средства. Целите са определени като минимален дял на чистите превозни средства от общия брой превозни средства, придобивани чрез обществени поръчки в дадена държава членка през референтните периоди 2021—2025 г. и 2026—2030 г. Поставени са отделни цели за леките автомобили и микробусите, камионите и автобусите, със специална подцел за автобусите с нулеви емисии. Директивата предоставя на държавите членки пълна гъвкавост да решават как да разпределят усилията си за постигането на целите на територията си. Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си право до 2 август 2021 г. Засегнатите държави разполагат с два месеца, за да отговорят на мотивираното становище. В противен случай Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

ЕК

Европейска комисия Европейски съюз България предупреждение съд процедура електромобили в България обществени поръчки