О, ла лаа, Франция дава 4000 евро за покупна на електрически велосипед

Има условности, но като цяло по-бедните жители на централните градски зони мога да получат 4000 евро за ел. велосипед и връщане на стар, замърсяващ автомобил

Пламен Георгиев,
велосипед колело

iStock

В схемата за подобряване живота в градовете са включени и нормалните велосипеди, макар електрическите да имат огромна роля за преминаване от четири на две колела в големите градове в Европа.

Както съобщава The Times, пълната субсидия от 4000 евро се предоставя на хората с по-ниски доходи, живеещи в нискоемисионните градски зони. По-платежоспособните хора също ще получават субсидия, но съобразена с доходите им. Тези, които искат да закупят нов електрически велосипед, но не са готови да се откажат от замърсяващия си автомобил, ще получат до 400 евро.

Тази мярка цели да свали гражданите от автомобила и да ги качи на по-екологични транспортни средства. Задръстванията са другият фактор, който кара градските власти, особено тези в Париж, да предлагат различни финансови поощрения. Във френската столица се дават 500 евро за покупка на е-велосипед или сгъваем конвенционален велосипед.

Нещо повече, доставките в Париж са много бавни с конвенционалните „баничарки”, докато доставките с е-велосипеди са по-бързи и стават все по-популярни. Кметът на Париж Ан Хидалго води агресивна политика за превръщане на френските улици по-приятелски за велосипедистите, пешеходците и всякаква друга форма на алтернативен на автомобилния транспорт.

Франция не е единствената страна, поощряваща велосипедистите. В Белгия се предлагат 0,25 евро цента на километър за предвижване до работа и обратно с велосипед. Това значи, че едно дневно пътуване от около 7 км с велосипед до работа може да върне на човека около 1000 евро годишно (без данъци).

Почти идентични поощрения за велосипедистите са предлагат в Нидерландия и Великобритания. В Европа има около 300 програми и схеми за насърчаване покупката на велосипед.

Източник на статията: electrek.co

Париж субсидии Франция колела велосипеди