ЕС налага: на 60 км бърза зарядна станция по магистралите, на 200 км – водородна

На 100 км трябва да бъдат изградени зарядна станции за камиони по основните транспортни коридори

зарядни станции

iStock

Д вижението с електромобил в града е едно, но възможно ли е с него да прекосите Европа? Този въпрос предстои да се облекчи неимоверно много благодарение на новия закон на ЕС, който обещава гарантирано разширяване на зарядната мрежа по основните пътни коридори, при това с бързи станции.

Писали сме и друг път за този проектозакон, който вече е факт. Той налага изграждане на бързи зарядни станции с мощност минумим 150 kW на всеки 60 км по протежение на основните транспортни маршрути в Европа. Плащането на тях трябва да е безконтактно, без да се налага водачът първо да се регистрира в съответното приложение на доставчика.

ЕС иска още доставчикът на услугата да дава на потребителя ясна информация за цените и дали станцията е свободна, за да се избегне евентуален шок, когато пристигнат на мястото.

Новото законодателство предвижда също така изграждане на мрежа от станции с мощност 350 kW за товарни камиони на всеки 60 км по основните транспортни коридори (TEN-T), както и на всеки 100 км по други основни TEN-T пътища до 2025 г.

Но има още нещо интересно, политиците не са забравили и алтернативите, затова се изисква изграждане на зарядни станции за водородни автомобили на всеки 200 км по основните транспортни магистрали на континента.

Законът е част от програмата Fit For 55, която цели намаляване на парниковите газове с 55% до 2030 г. тя не е фокусирана единствено върху автомобилния транспорт. От летищата ще се изисква да предлагат електрически станции на всички гейтове до 2025 г., докато такива трябва да има за пътническите и транспортните кораби на пристанищата до 2030 г.

зарядни станции Европейски съюз Fit for 55