Четири от членовете на ЕС искат забрана на камионите и автобусите с ДВГ

Призивът към Европейския съюз е за определяна на крайна дата за спиране на продажбите на нови камиони и автобуси с двигатели с вътрешно горене

Mercedes Benz eActros 300

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz eActros 300

С траните членки на ЕС призовават Европейската комисия да определи крайна дата за спиране на продажбите на нови камиона и автобуси. Тази инициатива изпреварва публикуването на по-стриктните стандарти за емисиите СО2 за тежкотоварните автомобили, което трябва да стане през февруари.

Съвместно изявление на Нидерландия, Белгия, Дания и Люксембург призовава Европейската комисия да включи цел за постигане на нулеви вредни емисии за тежкотоварните автомобили. Не се посочва конкретна дата, но се правят препратки към целта на ЕС за постигане на климатична неутралност до 2050 г.

Предстоящата ревизия на CO2 стандартите за HDV (тежкотоварни автомобили) предлага уникална възможност да изпратим силен сигнал към пазара и да стимулираме навременния преход,” се казва в съвместното изявление на страните.

Квартетът призовава също за по-строги междинни цели за емисиите CO2 за нови камиони и автобуси до 2030 г. и разширяване на CO2 ограниченията за допълнителни товарни превозни средства, тъй като около 35% от емисиите в сектора не попадат в съществуващите стандарти за CO2 на ЕС.

Предложението на Комисията, планирано за следващия месец като част от новата Зелена сделка, ще замени сегашното изискване на ЕС производителите да осигурят 30% намаление на емисиите CO2 до 2030 г. в сравнение с нивата от 2019/2020 г.

Тези предложения са съпроводени с гласове „За” и „Против”, естествено. Проучване на Agora Verkehrswende отразява оценката на Daimler Truck, че преходът може и трябва да бъде по-бърз. Agora се застъпва за изтегляне на целта от 30% до 2027 г. и поставяне на цел за намаление от 65% през 2030 г.

Price Waterhouse Coopers стига до подобни оптимистични прогнози, когато разглежда текущата скорост на напредъка на логистичната индустрия.

Daimler Truck предлага подход отвъд обикновените цели за емисии CO2 и иска да види „точен дял на превозните средства с нулеви вредни емисии на пазара, определен от пазарната политика, а не от целта за намаляване на CO2, тъй като сигурността на планирането липсва днес.“

Източник на статията: electrive.com

камиони тежкотоварни автомобили Европейска комисия вредни емисии СО2