Този звяр става „зелен” с батерия с капацитет 1,4 MWh

„Камиончето” с товароносимост 240 тона може да се зарежда за 30 минути

Пламен Георгиев,
Liebherr камион минодобивна промишленост самосвал

Liebherr

М инодобивната промишленост по света иска да стане „зелена” и да не отделя вредни емисии чрез колосалните си дизелови машини, които изравят огромна земна маса, която трябва да бъде превозвана. Средства за това са батериите, гигантските батерии. В този случай говорим за прототипна батерия с капацитет 1,4 MWh!

Базираната във Великобритания компания WAE Technologies, придобита от Fortescue през март 2022 г., завърши и достави батерията в Пърт, Австралия. Тя ще бъде сглобена и монтирана на самосвал Liebherr, който след това ще бъде транспортиран до Пилбара в Западна Австралия, където ще се проведат тестове на машината.

Ще кажем само, че самосвалът е с товароносимост 240 тона. Най-малкият е със 100 тона, но следват още два гиганта със съответно 305 и 363 тона тораноносимост в легена.

Разработената батерия е първата подобна с капацитет 1,4 MWh за минен самосвал, тя е и първата, която може да се зарежда за 30 минути. Освен това самосвалът регенерира енергия при спускане по наклон.

Екип от 50 инженери и механици са разработили система, която тежи 15 тона. Дълга е 3,6 метра, широка е 1,6 метра и е висока 2,4 метра. Тя е съставена от осем пакета, всеки с по 36 модула. Всички са с индивидуално охлаждане и със своя собствена контролна система.

Fortescue казва, че този тип батерии ще бъдат интегрална част от стратегията на стойност $6,2 млрд., предвиждаща елиминиране на изкопаемите горива от дейността й за добив а желязо.

камиони Leibherr самосвал любопитно електромобили минодобив минна промишленост