Решено: 17-годишни ще могат да шофират с придружител

Идеята е тийнейджърите да трупат опит преди да започнат да карат сами

тинейджър

iStock

С ъс свое решение Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, пише DarikNews.bg.

Сред одобрените от правителството промени в Закона за движение по пътищата се предвижда 17-годишните да шофират с придружител. Така се смята, че ще се изграждат навици за безопасно управление. В Западна Европа този въпрос е решен чрез специални превозни средства, чиято мощност е много ограничена, същото важи за максималната скорост, а целите превозни средства са обозначени, че се шофират от водачи без свидетелства за правоуправление.

У нас поредните промени в закона са обвити във фрази като „трайно намаляване на броя на жертвите на пътнотранспортни произшествия” и „увеличаване на превантивния ефект, подобряване на ефективността от контролната дейност, както и ограничаване на усещането за безнаказаност у нарушителите.”

Законопроектът обхваща регламентация на стойностите на максимално разрешената скорост във и извън населено място, автомагистрала и скоростен път за различните категории моторни превозни средства, както и уреждане на зони в населените места, в рамките на които да важи ограничение на скоростта от 30 км/час за всички превозни средства.

Повишаването на ефективността при изпълнение на наложените наказания е адресирано с условие за извършване на преглед за техническа изправност, а именно да са заплатени глобите по влезли в сила наказателни постановления и фишове за нарушения, извършени с представеното за преглед превозно средство.

Предвидени са и нови принудителни административни мерки – временно отнемане на шофьорската книжка до решаване на въпроса за отговорността за всички нарушения, които законът наказва с отнемане на свидетелството за управление. Въведена е също така промяна в размера на налаганите наказания, както по отношение на лишаване от право на управление на МПС, така и на размера на глобите.

тинейджъри КАТ Закон за движение по пътищата