Съществен спад на интереса за закупуване на е-кола на Острова

Проучване казва, че британските шофьори се интересуват по-малко от закупуване на е-кола спрямо година по-рано

Пламен Георгиев,
електромобили

Newspress

П роучване на CarGurus разкрива, че поколението от 18 до 26 години е с намаляващ интерес към електрически автомобили, отбелязвайки, че делът на по-младото поколение, което вероятно ще закупи електромобил през следващите 10 години, е спаднал от 74% на 56%. Наблюдава се и спад в интереса към електромобили от поколението Z, като делът на тези, които очакват да закупят електромобил в рамките на 10 години, спада с 26% в сравнение с 2021 г.

Проучването разкрива, че Ford, Audi и BMW заемат първите три места като най-желаните марки електрически автомобили сред потенциалните купувачи на EV. Любопитното е, че интересът към електромобилите от Audi и BMW е намалял съответно с 14 и 15 процента в сравнение с 2021 г. Интересът към Tesla спада със 7%.

Интервюирани са 963 собственици на автомобили във Великобритания. Те разкриват, че най-важният фактор, който би ги убедил да преминат към електрическа кола, е по-добре развитата зарядна мрежа (49%), технологичните подобрения по отношение на пробега и времето за зареждане (47%) и паритет в цената за първоначално закупуване кола с ДВГ (43%). Анкетираните казват също, че данъчните отстъпките и субсидиите са една от най-ефективните мерки за убеждаване на хората да преминат към EV.

Интересното е, че делът на хората на възраст 30-44 години, готови да закупят електромобил през следващото десетилетие, се е увеличил със 7% до 72 процента в сравнение с преди 12 месеца.

Великобритания електромобили в България покупка на електромобил проучване CarGurus