Началото е най-трудно, Вашингтон иска да забрани колите с ДВГ от 2030 г.

Щатът Вашингтон ще забрани продажбата на ДВГ през 2030 г., с което ще се превърне в щатът, въвел тази забрана най-рано в САЩ.

Вашингтон САЩ

Getty Images

Щ атът Вашингтон си поставя за цел от 2030 г. да се купуват, продават и регистрират само електрически автомобили. Проектозаконът е подписан вече от губернатор Инсли, с което Вашингтон ще стане щатът, който най-рано ще въведе това ограничение в САЩ.

Подобен опит вече бе правен, но тогава губернаторът постави вето, защото се притесняваше от пътните такси, включени в проектозакона. Подобни такси биха били по-интелигентният начин за финансиране на пътната инфраструктура от настоящите методи (които в общия случай включват комбинация от данъци върху горивата, такси за регистрация, платени пътища и други фондове, в зависимост от щата). Тогава Инсли не е искал да обвързва двете идеи заедно.

Вашингтон разполага с относително чисто и евтино електричество в сравнение с почти всеки друг щат, имайки предвид високия микс на хидроенергия в щата. Освен това цените на горивата са относително високи, а щатът разполага с повече обществени зарядни станции от повечето щати, което го прави идеално място за притежаване на електрическа кола.

Тази инициатива е част от транспортен пакет на стойност $16,9 милиарда, наречен „Move Ahead Washington“. Законопроектът обхваща много проблеми с транспорта и включва раздел, който гласи следното:

Разд. 415. (1) Пред щата е поставена цел всички обществени и частни пътнически и лекотоварни превозни средства от моделна година 2030 или по-късно, които се продават, купуват или регистрират в щата Вашингтон, да бъдат електрически превозни средства.

(2) На или преди 31 декември 2023 г. междуведомственият координационен съвет за автомобили, създаден в раздел 428 от този закон, трябва да подаде план за постигане на целта за 2030 г.

От това става ясно, че този законопроект обхваща всички автомобили, регистрирани във Вашингтон, не само тези при продажба и покупка. Това значи, че закупен автомобил извън пределите на щата няма да може да се регистрира на негова територия, като така се затваря вратичка за заобикаляне на тази забрана.

По този начин Вашингтон излиза начело в опитите за забрана на конвенционалните автомобили. До момента подобна цел са заявили Калифорния, Масачузетс и Ню Йорк, но с дата 2035 г.

Вашингтон забрана на ДВГ електромобили американски автомобили