Европарламентът: Зарядни станции на всеки 60 км до 2026 г.

И водородни на всеки 100 км по основните пътища на Европейския съюз

Валентин Маринов,
Европейски съюз CO2

iStock

Е вропейският парламент настоява за зарядни станции на всеки 60 км в страните си, а за такива с водород на всеки 100 км. Това съобщиха от пресслужбата на ЕП след края на пореднага сесия в Страсбург, завършила вчера.

Законодателите приеха позицията си за проекта на законодателство на ЕС, чиято цел е да се стимулира разполагането на станции за зареждане с електроенергия и алтернативни горива (напр. водород) за автомобили, камиони, влакове и самолети. И в подкрепа навлизането на превозни средства, използващи устойчиви енергоизточници.

Новите правила са част от пакета "Подготвени за цел 55 през 2030 г." - плана на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

Държавите членки ще трябва да представят своя план за начините за постигането на тези цели до 2024 г.

До 2026 г. трябва да има поне една електрическа зарядна станция за коли на всеки 60 км по главните пътища на ЕС. Същото изискване ще се прилага за камиони и автобуси, но само за основните пътни коридори по мрежата на ЕС TEN-T, където трябва да бъдат разположени по-мощни станции. Ще се правят някои изключения от правилата за най-отдалечените региони, островите и пътищата с много малък трафик.

Евродепутатите предлагат също така да се създадат повече станции за презареждане с водород по главните пътища на ЕС (на всеки 100 км вместо на всеки 150 км, както предлага Европейската комисия) и тази цел да бъде постигната по-бързо (до 2028 г., вместо до 2031 г.).

Станциите за презареждане да бъдат достъпни за всички марки и плащането следва да бъде лесно. Те трябва да показват цената за kWh или за килограм и тя трябва да бъде достъпна и сравнима. Членовете на ЕП също така искат до 2027 г. да бъде създадена единна точка на ЕС за достъп до данни за алтернативните горива, която да предоставя информация за наличието, времето за чакане и цените на различните станции в цяла Европа.

За да се гарантира спазването на законодателството, членовете на ЕП подкрепят въвеждането на санкции. Генерираните от тях приходи следва да отидат във Фонда за океаните и да допринасят за декарбонизацията на морския сектор, енергийната ефективност и технологиите за задвижване с нулеви емисии.

Мандатът за преговори относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива беше приет с 485 гласа „за“, 65 „против“ и 80 гласа „въздържал се“, а относно използването на устойчиви морски горива - с 451 гласа "за", 137 "против" и 54 "въздържал се", с което Парламентът е готов да започне преговори с държавите членки.

Европа Европейски парламент Европейски съюз зарядни станции водородни клетки