Окончателно: максималната разрешена скорост в България е 140 км/ч

Казусът се точи от години, през 2022-ра Министерският съвет обжалва пред по-висша инстанция

България път магистрала коли

iStock

В ърховният административен съд (ВАС) окончателно отмени разпоредба в Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата (ЗДвП), която предвижда 120 км/ч максималната разрешена скорост за движение по магистрала, съобщи пресцентърът на институцията.

Сагата не е отсега, точи се с години, а през април 2022 г. ви информирахме как тричленен състав на ВАС отмени разпоредбата, тъй като беше открито противоречие между текста от правилника и разпоредбите в закона, който се явява нормативен акт от по-висш ранг.

Съгласно ЗДвП разрешената максимална скорост на водачи категория „В“ по магистрала е до 140 км/час. Впоследствие обаче Министерският съвет обжалва решението пред касационен състав.

В случая е налице противоречие между оспорената разпоредба на Правилника и чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата. При противоречие между два акта от различна степен се прилага този с по-висок ранг, т.е. прилага се законът. В случая обаче се налага изрична отмяна на незаконосъобразния текст, за да не съществуват в правния мир разпоредби, които противоречат на закон и поради това да нарушават правата на гражданите.

Върховните магистрати приемат, че с отмяната ще се осигури яснота и прозрачност по отношение на изискванията към гражданите, както и по отношение правата и задълженията им във всеки един конкретен случай.

Само по този начин ще бъдат спазени принципите на достъпност, публичност и прозрачност и предвидимост, посочва ВАС.

МВР публикува на 13 април миналата година за обществено обсъждане законопроект за промени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Чрез промените ведомството предложи тогава по-ниска скорост по магистралите и по-високи глоби.

Висш административен съд магистрали максимална скорост Закон за движение по пътищата