Евро 7 би вдигнал цената на колите с ДВГ с до 2600 евро

Това е 10 пъти повече от цифрата, която ЕС твърди, че биха стрували доработките по конвенционалните автомобили, за да отговарят на екологичния стандарт

вредни емесии изгорели газове Евро 7 ауспух

iStock

Е вропейската комисия може би е била прекалено оптимистична в оценката си за добавеното оскъпяване на автомобилите, което въвеждането на екологичния стандарт Евро 7 би донесло. Ако въобще Евро 7 влезе в сила, защото, както стана известно преди седмица, вече има нужните гласове (България е в това число) от членове на Съюза, с които да се спре еко стандарта в този му вариант.

Ново проучване на Frontier Economics, поръчано от European Automobile Manufacturerя Association (ACEA), предполага, че реалното оскъпяване ще е между 4 до 10 пъти по-високо в зависимост от сегмента, към който спадат автомобилите.

Според анализа на Frontier Economics, директното оскъпяване на леките автомобили и ванове с бензинов двигател ще е 1862 евро, при дизеловите достига до 2629 евро. Това е съответно с 10 и 5 пъти повече спрямо изчисленията на специалистите в Брюксел.

Драматично скача оскъпяването на камиони и автобуси, за да могат да отговарят те на разписаните в Евро 7 изисквания: с цели 11 707 евро, 4 пъти повече от предположенията на Европейската комисия.

Анализът изчислява директното оскъпяване за производителя, за да произведе автомобил, отговарящ на еко стандарта. Това значи, че оскъпяването за клиента ще е много по-високо. Нещо повече, експерти изчисляват, че двигателите по Евро 7 може да изразходват с до 3,5% повече гориво, което се равнява на допълнително 650 евро за колите и вановете, но до 20 000 евро повече за гориво за камионите в течение на жизнения цикъл.

Миналата година Томас Шафер, шеф на Volkswagen, коментира, че оскъпяването на кола бе достигнало 5000 евро, за да се отговори на Евро 7. Подобно е и мнението на шефа на Skoda, който смята, че цена на автомобил от 15 000 евро би достигнала между 18 000 и 20 000 евро в ерата на Евро 7. Това реално би убило конвенционалните автомобили в компактния клас.

ACEA отбелязва, че в момента ЕС е с „най-стриктните екологични стандарти в света”, затова индустрията смята, че Евро 7 „не е правилният път”. Затова ACEA е на мнение, че ЕС трябва да се фокусира върху електрификацията, е не върху нов екологичен стандарт за колите с ДВГ.

ACEA еко стандарти Euro 7 Евро 7