Топ 10 пречки за по-зелен начин на живот

Основната е цената, но хората не искат да са вегетарианци/вегани, нито пък искат да се лишават от установените навици на живот.

Пламен Георгиев,
Hyundai Ioniq 5

, Hyundai

Hyundai Ioniq 5

У стойчиво развитие значи по-екологичен начин на живот на хората, а при компаниите – по-екологичен жизнен цикъл на автомобила (от доставките на материали чак до изваждане на автомобила от употреба). Това само по себе си означава, че не бива само да сочим с пръст всички производители, защото задачата пред тях е изключително трудна, а трябва да се вгледаме първо в своя начин на живот.

Оказва се, че е много трудно той да бъде променен към по-зелено. Проучване, поръчано от Hyundai, разкрива, че британците (а вероятно и повечето хора на планетата) срещат сериозни трудности да заживеят по-екологично. Цели 68% от участвалите 2000 човека в проучването признават, че не правят всичко възможно, за да помогнат на околната среда.

В проучването са изтъкнати 10 причини, които пречат на екоцелесъобразния начин на живот. На първо място е посочена цената, която спира хората да прегърнат по-зелени навици (така казват 55% от респондентите). Почти половината не могат да понесат мисълта да са вегетарианци/вегани, докато 27% са объркани как да поддържат този еко начин на живот. Други просто обичат да купуват нови вещи (21%), прекалено заети са (20%), други смятат, че мястото им на живот им пречи да помагат на природата (10%).

Когато стане въпрос да дадем нашия дан за природата, 35% признават, че се чувстват гузни за това колко малко правят за околната среда. Става ясно, че всеки пети възрастен човек смята, че през последните 12 месеца е станало по-трудно да се живее екоцелесъобразно. Причина за това е пандемията и нуждата да се даде приоритет на други неща.

Топ 10 пречки за по-зелен живот през 2002 г.:

1. Цена; 2. Нежелание човек да е вегетарианец/веган; 3. Объркване какво да се прави; 4. Трудност човек да се откаже от определени навици; 5. Удоволствие от купуване на нови вещи; 6. Липса на време; 7. Съмнение за ефективността от всички усилия; 8. Липса на мотивация; 9. Ограничение от местоживеене; 10. Физически ограничения, например невъзможност за ходене или каране на велосипед.

Проучването разкрива също разликите между поколенията. Седем от 10 представители на поколението Z - 18-24 години – вярват, че миналата година им е помогнала да разберат повече какво може да направят, за да дадат своя принос за опазване на околната среда. От тях 47% търсят постоянно съвети, които да им помогнат да живеят по-зелено, докато този процент във възрастовата група 55-64 години е само 6.

При ексалиращото покачване на цените на горивата, 40% от участниците на възраст 18024 години обмислят възможността да закупят електрически автомобил, докато процентът при хората между 55 и 64 години е 22.

Тук само ще вмъкнем, че тази седмица Hyundai Ioniq 5 спечели конкурса „Автомобил на годината във Великобритания”.

любопитно автомобили проучване Hyundai устойчиво развитие