Новите шофьорски книжки - от 21 януари

Новите шофьорски книжки от 21 януари

, ЕПА/БГНЕС

Новите шофьорски книжки - от 21 януари

От 21 януари започва отпечатването на нов образец на шофьорските книжки, съобщават от пътната полиция.

Новият документ е съобразен с влизащите в сила на 19 януари поправки в Закона за движение по пътищата и Закона за българските лични документи, с които се въвеждат изисквания на европейска директива.

Сегашните свидетелства за управление на МПС остават валидни до срока на тяхното изтичане.

Основните изменения в новите книжки са свързани с промяната на техния срок на валидност и различните категории на шофьорска правоспособност.

От 19 януари насетне срокът на валидност на книжките за "професионалните" категории СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т вече е 5 години. Същото важи и за срока на книжките на лица с физически недостатъци.

За старите образци на тези два типа книжки няма да се издават дубликати (т.е. с по-дълъг от 5 г. срок), а ще се издават нови свидетелства с по-късия срок.

Свидетелствата за "любителските" категории АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ остават с досегашната валидност 10 години.

В новия образец на свидетелство категория М се заменя с АМ, а също се добави нова категория А2 (според мощността на превозното средство).

Категория Ттб (за тролейбуси) се премахва и се замества с категория D и национален код (103) "Водач, притежаващ свидетелство за управление на МПС от категория D и право за управление на тролейбус".

Източник на статията: Vesti.bg

МПС шофьори книжки