Европейската комисия ще ни наказва за пътната безопасност и прегледите

“Утешително” е, че този път не сме сами, има и други държави, при това развити

катастрофа

iStock

Е вропейската комисия предприема две наказателни процедури срещу България, свързани с правилата за пътна безопасност, обявиха от Брюксел в официално съобщение.

Комисията изпраща уведомителни писма, като това е първа стъпка при откриването на процедурите.

В съобщение на ЕК се отбелязва, че нашата страна не е представила данни как прилага европейските правила, влезли в сила миналата година, за техническите изисквания на пътните проверки на превозните средства.

Новите правила разширяват обхвата на видовете превозни средства, подлежащи на тези проверки, като включват например високоскоростните трактори.

Комисията изпраща официални уведомителни писма по този въпрос до общо 13 държави, включително Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Кипър, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Австрия, Полша и Финландия. Уточнява се, че крайният срок за въвеждането на промените е изтекъл на 27 септември.

Комисията завежда също наказателна процедура срещу нашата страна, Белгия, Ирландия, Кипър, Люксембург, Унгария, Малта, Полша, Португалия и Финландия, защото до същата дата не са съобщили как прилагат новите правила за годишните технически прегледи на моторните превозни средства.

Влезлите в сила преди година правила включват промяна в обозначенията на определени видове превозни средства (високоскоростни трактори, както и моторни превозни средства с две, три и четири колела). С промените се въвежда системата eCall, която изпраща автоматизирани съобщения до службите за спешна помощ в случай на катастрофа.

Европейското законодателство предвижда при годишните технически прегледи на превозните средства да се проверява работата и на тази нова система, се допълва в съобщението.

ГТП годишен технически преглед пътна безопасност Брюксел Европейска комисия