Задължителни и препоръчителни застраховки за автомобили

В съвременния динамичен свят, където пътното движение става все по-натоварено, застраховката на автомобила се превръща в ключов елемент за осигуряване на спокойствие и сигурност

Платена публикация
инцидент катастрофа застраховка

iStock

В България, както и в целия Европейски съюз, съществуват задължителни и препоръчителни застраховки, които всеки водач на МПС трябва да има предвид. Нека разгледаме кои са те.

Задължителни застраховки за автомобили

Всеки собственик на автомобил знае, че застраховката Гражданска отговорност е не само изискване по закон. Тя е задължителна за всяко моторно превозно средство, което се движи по пътищата на България.

Покрива щетите, причинени на трети лица при пътно-транспортно произшествие, като при сключване на договор с Евроинс, тя може да включва и допълнителни покрития като Правна помощ, Помощ на пътя и Злополука на лицата в МП. Правната помощ се изразява в провеждане на консултации и възможност за ползване на адвокатски услуги при ПТП с пострадали лица. Повече информация ще намерите на сайта Euroins.bg.

Препоръчителни застраховки за автомобили

Докато Гражданска отговорност е законово изискуема, съществува и друг вид застраховка, която се препоръчва силно за допълнителна защита и спокойствие.

Каското е препоръчително застраховане за моторни превозни средства, особено за нови. То е насочено към покриване на щети по собствената кола, като обхваща различни инциденти и ситуации – от действия на водача до външни фактори като природни бедствия, аварии или действия на трети лица.

В зависимост от обхвата на защита, може да бъде класифицирано като:

  • минимално – това е основна форма на защита, която покрива природни бедствия, като наводнения, земетресения, бури, пожар, експлозия или мълния;
  • частично – освен гореизброените, може да предлага защита още от ПТП, вреди от животни и вандализъм, включително умишлено нанасяне на щети на автомобила;
  • пълно – включва всички покрития от минималното и частичното каско, плюс палеж и взривяване, кражба или грабеж на цялото моторно превозно средство (МПС), щети по стъклата и гумите.

Двата вида застраховки обичайно се сключват за срок от една година и позволяват еднократно или разсрочено плащане на вноски, по преценка на застрахования.

Изборът на застраховка за автомобил трябва да се възприема като инвестиция в собствената сигурност и спокойствие. Независимо дали става въпрос за Гражданска отговорност, или Каско, важно е да се направи информиран избор, базиран на нуждите и възможностите на всеки индивид.

Евроинс Гражданска отговорност застраховка