Предлагат дигитална книжка за ЕС, има пъклен замисъл зад това

Хватката се затяга, защото по този начин ще могат да се събират глобите за нарушения, извършени от чужденци

Пламен Георгиев,
шофьорска книжка

CarMarket.bg

М иналата седмица стана ясно, че Европейската комисия предлага водач, лишен от правото на управление на МПС в една страна от ЕС, да не може да шофира и в останалите държави от блока. Друго предложение предвижда шофьорски изпити да се полагат при навършването на 17 г. Запазва се изискването за навършване на 18 за придобиването на право на управление.

Сега Европейската комисия иска да въведе дигитално свидетелство за правоуправление, което да важи на територията на целия ЕС. По този начин ще се „облекчи процесът на разпознаване на свидетелствата за правоуправление между членовете на Съюза”. Освен това ще стане много по-лесно да се сменя или подновява книжката.

Подобно решение, ако бъде гласувано, няма да бъде лесно да се реализира. Може би ще минат години, но това предложение вероятно ще бъде осъществено.

Комисията изтъква, че чужденците ще се облекчат, тъй като често се налагало да полагат повторно изпити, за да получат свидетелство за правоуправление в друга държава.

Предложението иска за повиши и безопасността. Това значи, че ще засегне шофьорските курсове, като се предвижда и 2-годишен пробационен период за начинаещите водачи.

И накрая идва най-важното, вероятно и основното, от което се е движила Комисията. Казва се, че „през 2019 г. около 40% от нарушенията зад граница са останали безнаказани, или защото нарушителят не е бил идентифициран, или защото плащането на глобата не е било наложено.”

Дигиталните книжки ще премахнат този проблем, защото властите на различните държави ще имат достъп до регистрите на всеки член на ЕС. Така безпроблемно ще могат да се налагат глоби за нарушения, извършени зад граница. Нещо повече, предвижда се въвеждане на глоби за прекалено близко следване на предходен автомобил, опасно изпреварване, пресичане на непрекъсната осева линия, освен всички досегашни нарушения.

шофьорска книжка Европейска комисия Европейски съюз книжка